Strona Główna
 
Kredyty
  gotówkowe
  samochodowe
  mieszkaniowe
  konsolidacja
  odnawialne
  karty kredytowe
Ubezpieczenia
  komunikacyjne
  mieszkań
  kosztów leczenia
  zdrowotne
  firmowe
  rolne
Grupowe
  Super Grupa
  Super Gwarancja
  Mono
  Mono Plus
OFE
 
Jak trafić
 
Kontakt
 
Współpraca

Ubezpieczenie firmowe

To ubezpieczenie skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje następujące elementy:
- Ubezpieczenia mienia
 1. Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - "All risks"
 2. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 3. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 4. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 5. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 6. Ubezpieczenie od wandalizmu (dewastacji)
 7. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
 8. Ubezpieczenie wartości pieniężnych
 9. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego


- Ubezpieczenie utraty zysku

- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

- Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych

- Ubezpieczenia transportowe
 1. 1. Ubezpieczenie mienia w transporcie
 2. 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym
 3. 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym
 4. 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
 
  Kontakt: 59/847 52 83                                                                   76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15
© 2005 "EL-IR" Kredyty Ubezpieczenia     Webmaster: Błażej Kacała