Strona Główna
 
Kredyty
  gotówkowe
  samochodowe
  mieszkaniowe
  konsolidacja
  odnawialne
  karty kredytowe
Ubezpieczenia
  komunikacyjne
  mieszkań
  kosztów leczenia
  zdrowotne
  firmowe
  rolne
Grupowe
  Super Grupa
  Super Gwarancja
  Mono
  Mono Plus
OFE
 
Jak trafić
 
Kontakt
 
Współpraca

Super gwarancja

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy

Ubezpieczenie dla pracowników zawierane przez pracodawcę. Do wyboru 20 ryzyk dodatkowych (fakultatywnie). Możliwość zawarcia odrębnej umowy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, co pozwoli Ubezpieczonemu zwiększyć zgromadzony kapitał.

Umowa ubezpieczenia
Umowa może być zawarta dla grupy minimum 5 pracowników.
Ubezpieczającym jest pracodawca.
Umowę zawiera się na czas nieokreślony.

Zakres ochrony

Podstawowy:
* śmierć Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia

Rozszerzenia zakresu ochrony (do wyboru):
* śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
* śmierć w wyniku wypadku lądowego
* śmierć w wyniku wypadku lotniczego
* śmierć w wyniku wypadku wodnego
* śmierć w wyniku choroby
* śmierć powodująca osierocenie dziecka/dzieci
* trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
* poważna choroba (lista chorób w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia)
* pobyt w szpitalu niespowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
* pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
* narodziny dziecka
* narodziny martwego dziecka
* śmierć małżonka/konkubenta
* śmierć małżonka/konkubenta w wyniku nieszczęśliwego wypadku
* śmierć dziecka własnego, przysposobionego lub pasierba
* śmierć dziecka j.w. w wyniku nieszczęśliwego wypadku
* śmierć rodziców lub macochy/ojczyma
* śmierć rodziców lub macochy/ojczyma małżonka Ubezpieczonego
* poważna choroba małżonka Ubezpieczonego
* poważna choroba dziecka własnego przysposobionego lub pasierba

Suma ubezpieczenia
Nie może być mniejsza niż 3.000 zł, jednakowa dla wszystkich członków grupy.
Maksymalna SU - 50.000 zł; jej podniesienie - za zgodą Zarządu "POLISA-ŻYCIE" S.A.
Składka ubezpieczeniowa jest sumą składek za poszczególne wybrane ryzyka. Minimalna wysokośc składki miesięcznej za Ubezpieczonego wynosi 15 zł. Płacona może być:
* miesięcznie
* kwartalnie
* półrocznie
* rocznie

Umowa dodatkowa

Na zasadach określonych odrębnie Ubezpieczony może zawrzeć dodatkową umowę Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych: Gwarantowanego, Zrównoważonego, Agresywnego.
 
  Kontakt: 59/847 52 83                                                                   76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15
© 2005 "EL-IR" Kredyty Ubezpieczenia     Webmaster: Błażej Kacała