Strona Główna
 
Kredyty
  gotówkowe
  samochodowe
  mieszkaniowe
  konsolidacja
  odnawialne
  karty kredytowe
Ubezpieczenia
  komunikacyjne
  mieszkań
  kosztów leczenia
  zdrowotne
  firmowe
  rolne
Grupowe
  Super Grupa
  Super Gwarancja
  Mono
  Mono Plus
OFE
 
Jak trafić
 
Kontakt
 
Współpraca

Terminowe Ubezpieczenie na Życie
MONO PLUSUbezpieczenie o charakterze ochronnym. Ubezpieczony otrzymuje pieniądze jeśli będzie musiał skorzystać z opieki szpitalnej, dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, poważnie zachoruje lub, jeśli z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek, trwale utraci zdolność do pracy. W razie śmierci Ubezpieczonego pieniądze wypłacone będą Beneficjentom.

Warunki zawarcia ubezpieczenia

Ubezpieczenie może zawrzeć osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 64 lat.

Czas trwania umowy

Umowa zawiera się na czas określony, nie krótszy niż 1 rok.

Zakres ochrony

podstawowy:
* śmierć Ubezpieczonego

rozszerzony (ryzyka do wyboru):
* śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
* śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku: lądowego, lotniczego lub wodnego
* śmierć Ubezpieczonego w wyniku choroby
* śmierć Ubezpieczonego powodująca osierocenie dziecka
* trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
* poważna choroba Ubezpieczonego
* pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
* pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
* pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
* wystąpienie u Ubezpieczonego trwałej całkowitej niezdolności do pracy, z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek

Suma ubezpieczenia i składka

Minimalna suma ubezpieczenia 20.000 zł, maksymalna 100.000 zł

Minimalna miesięczna składka wynosi 20 złote

Częstotliwość opłacania składek

* miesięcznie
* kwartalnie
* półrocznie
* rocznie
* jednorazowo za cały okres ubezpieczenia

Inne informacje

Umowa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych/

Ubezpieczony, po zawarciu umowy dodatkowej, może inwestować swoje składki w trzech funduszach: Gwarantowanym, Zrównoważonym i Agresywnym.

Istnieje możliwość dokonywania wpłat doraźnych.

Minimalna składka miesięczna i minimalna wpłata doraźna - 30 zł

Po 6 miesiącach trwania umowy można częściowo lub całkowicie wykupić Jednostki Uczestnictwa Funduszy.
 
  Kontakt: 59/847 52 83                                                                   76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15
© 2005 "EL-IR" Kredyty Ubezpieczenia     Webmaster: Błażej Kacała