Strona Główna
 
Kredyty
  gotówkowe
  samochodowe
  mieszkaniowe
  konsolidacja
  odnawialne
  karty kredytowe
Ubezpieczenia
  komunikacyjne
  mieszkań
  kosztów leczenia
  zdrowotne
  firmowe
  rolne
Grupowe
  Super Grupa
  Super Gwarancja
  Mono
  Mono Plus
OFE
 
Jak trafić
 
Kontakt
 
Współpraca

Terminowe Ubezpieczenie na Życie
MONO
Ubezpieczenie o charakterze ochronnym. Ubezpieczony otrzymuje pieniądze jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku będzie musiał skorzystać z opieki szpitalnej. W razie śmierci Ubezpieczonego pieniądze wypłacone będą Beneficjentom.

Warunki zawarcia ubezpieczenia

Ubezpieczenie może zawrzeć osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 64 lat.

Czas trwania umowy


Umowa zawiera się na czas określony, nie krótszy niż 1 rok.

Zakres ochrony

* śmierć Ubezpieczonego
* śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
* śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku: lądowego, lotniczego lub wodnego
* pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wypadku lądowym, lotniczym lub wodnym wypłacane jest 300 % aktualnej sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia i składka

Suma ubezpieczenia jest wielokrotnością 1.000 zł.

Minimalna suma ubezpieczenia 5.000 zł, maksymalna 20.000 zł

Minimalna kwartalna składka wynosi 33 złote

Częstotliwość opłacania składek

* kwartalnie
* półrocznie
* rocznie
* jednorazowo za cały okres ubezpieczenia

Inne informacje

Umowa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych/

Ubezpieczony, po zawarciu umowy dodatkowej, może inwestować swoje składki w trzech funduszach: Gwarantowanym, Zrównoważonym i Agresywnym.

Istnieje możliwość dokonywania wpłat doraźnych.

Minimalna składka miesięczna i minimalna wpłata doraźna - 30 zł

Po 6 miesiącach trwania umowy można częściowo lub całkowicie wykupić Jednostki Uczestnictwa Funduszy.
 
  Kontakt: 59/847 52 83                                                                   76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15
© 2005 "EL-IR" Kredyty Ubezpieczenia     Webmaster: Błażej Kacała